Customize your search

Content Type
Type
Category
Pub Year
Authors

Journal

Pediatric Infectious Disease

By: Kheya Ghosh Uttam, Piyush Gupta, Ritabrata Kundu, Vijay N Yewale, Jaydeep Choudhury, Abhay K Shah, Dhanya Dharmapalan, Shyam Kukreja, Suhas V Prabhu, Tanu Singhal, Balasubramanian S, Pramod M Kulkarni, Basavaraja G.V., Atul Kulkarni, Sangeeta Joshi, Sanjay Mankar, Vidya Krishna, Raju C Shah, Baldev Prajapati, A J Chitkara, Dr Shivananda, Indrashekar Rao, Bhaskar Shenoy, Tapisha Gupta, Anita Shet, Sushant Sahastrabuddhe, Prasad Bhandary, Harish Reddy, Neeraj Verma, Yagnesh  Popat, Basavaraja G V , Laxman Shreshtha, Manisha Rana


Journal

International Journal of Clinical Pediatric Dentistry

By: Arathi Rao, Nikhil Marwah, KJ Toumba, Charles Lekic, Satish Vishwanathaiah, Ravi GR, Usha Mohan Das, Ameet J Kurthukoti, Mridula Goswami, Rama Krishna Yelluri, Anoop Panda, N Sivakumar, Rupinder Bhatia, Anshula Deshpande, Neeraj Gugnani, Sharath Asokan, AR Prabhakar, Nikhil Srivastava, Srinivas Namineni, Priya Verma, Sukhdeep Singh, Bal Gopal Varma, Mandeep Singh, Puneet Goenka, Vijayprakash Mathur, Nigel M King, Ronald Kulich, Shams Moopen, Nik Noriah Nik  Hussein, Rouble Rana, Stanley Alexander, Noshir R Mehta, S Thikkurissy, Vijay C Pruthi, Paul S Casamassimo, Samaranayake Lakshman P, Vineet Dhar, Nalini Doppalapudi, Devwart Chauhan


Book

Pediatric & Neonatal Mechanical Ventilation

By: Praveen Khilnani
(2011)

Edition : 2/e


Book

Recent Advances in Adolescent Health

By: Dilip Kumar Dutta, Roza Olyai
(2011)

Edition : 1/e


Book

Pediatric Oncology: Surgical and Medical Aspects

By: Devendra K Gupta, Robert Carachi
(2007)

Edition : 1/e


Book

Hutchison's Paediatrics

By: Krishna M Goel, Devendra K Gupta
(2009)

Edition : 1/e


Book

Recent Advances in Pediatrics—15

By: Suraj Gupte
(2005)

Edition : 1/e


Book

Pediatric Nephrology

By: RN Srivastava, Arvind Bagga
(2005)

Edition : 4/e


Book

Pediatric Echocardiography

By: Rani Gera
(2015)

Edition : 3/eBook

Recent Advances in Paediatrics 27

By: Ian Maconochie
(2016)

Edition : 1/e


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved