Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Chapter

Section-27 Basic Concepts

By: Chabungbam Smilie, VG Ramachandran, Shilpa Khanna Arora, Anuradha De, Jaydeep Choudhury, Pooja Dewan, Sankar Sengupta, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-23 Immunization

By: Vimlesh Soni, Tarun Saluja, Chabungbam Smilie, Nabaneeta Dash, Mohammad Imran Khan, Manish Jain, Karan Singh Sagar, Aashima Dabas, VG Ramachandran, Sanjay Verma, Sushant Sahastrabuddhe, Gagandeep Kang, Anuradha Bose, Puneet Kumar, Satish V Pandya, Chandrakant Lahariya, Vipin M Vashishtha, Ajay Kalra, Sangeeta Sharma, AK Patwari
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Manvi Singh, Kayur Mehta, Chabungbam Smilie, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, VG Ramachandran, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Anita Shet, Pramod Sharma, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-31 Viral Diseases

By: Chukwudumebi Duru, Maria L Lewin, Indumathi CK, Chabungbam Smilie, Alison Scott, Sonal Kansra, Pradeep S, Ashok Kumar Dutta, Aashima Dabas, VG Ramachandran, Shilpa Khanna Arora, Niranjan Mohanty, Anu Maheshwari, Rashmi Ranjan Das, Swati Singhal, S Balasubramanian, Jaydeep Choudhury, Pooja Dewan, Sanjiv Lewin, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-33 Fungal Infections

By: Noella Maria Delia Pereira, Alda Huang, Melissa Lee, Chabungbam Smilie, S Nivedhana, G Raghurama Rao, James Homans, Kana Ram Jat, VG Ramachandran, Kheya Ghosh Uttam, Ankit Parakh, Arunaloke Chakrabarti, Ira Shah, S Balasubramanian, Prashant Sood, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-32 Protozoal Infections and Infestations

By: Ruchi Rai, Puja Hingorani, Tripty Naik, Ravi Ambey, Dhrubojyoti Mridha, Maitreyi Basu, Aashima Dabas, VG Ramachandran, Devdeep Mukherjee, Sutapa Ganguly, Jaya Chakravarty, Ritabrata Kundu, Manish Narang, Shyam Sundar, SK Gupta, Akash Bang, Piyush Gupta, Ajay Gaur
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Section-33 Fungal Infections

By: Noella Maria Delia Pereira, S Nivedhana, G Raghurama Rao, Yee Aye, James Homans, Kana Ram Jat, VG Ramachandran, Kheya Ghosh Uttam, Ankit Parakh, Arunaloke Chakrabarti, Ira Shah, S Balasubramanian, Prashant Sood, Piyush Gupta
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Section-23 Immunization

By: Vimlesh Soni, Nabaneeta Dash, Mohammad Imran Khan, Manish Jain, Karan Singh Sagar, Aashima Dabas, VG Ramachandran, Sanjay Verma, Sushant Sahastrabuddhe, Gagandeep Kang, Anuradha Bose, Satish V Pandya, Chandrakant Lahariya, Vipin M Vashishtha, Ajay Kalra, Monjori Mitra, Sangeeta Sharma, AK Patwari, Rakesh Kumar
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Section-27 Basic Concepts in Infectious Diseases

By: VG Ramachandran, Shilpa Khanna Arora, Anuradha De, Jaydeep Choudhury, Pooja Dewan, Sankar Sengupta, Piyush Gupta
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Section-31 Viral Diseases

By: Maria L Lewin, Indumathi CK, Alison Scott, Sonal Kansra, Pradeep S, Annapurna Sudarsanam, Ashok Kumar Dutta, Aashima Dabas, VG Ramachandran, Shilpa Khanna Arora, Niranjan Mohanty, Anu Maheshwari, Rashmi Ranjan Das, Swati Singhal, Jaydeep Choudhury, Jagdish Chandra, Pooja Dewan, AK Dutta, Sanjiv Lewin, Piyush Gupta
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved