Article

Clinical Evaluation of Upanaha with Vachadi Churna in the Management of Osteoarthritis Knee

By: Adarsh Kumar , N Srikanth , Rakesh Rana , Richa Singhal , VC Deep , Ramavtar Sharma , Bharti Gupta , Deepa Makhija , Vaibhav A Charde , KM Pratap Shankar , Sunita Mata

Volume:4, issue:4(2021)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


Article

Clinical Evaluation of Nisha Katakadi Kashaya and Yashada Bhasma in the Management of Type-2 Diabetes Mellitus (Madhumeha) : A Multicentre, Open Label Prospective Study

By: Sarada Ota, Pradeep Dua, Rakesh Rana, Richa Singhal, Pitta Srinivas, VC Deep, Surendra K Sharma, P Radhakrishnan, Om R Sharma, AJV Sai Prasad, Pitta Srinivas, V Subhose, G Babu, Srikanth Narayanam

Volume:2, issue:2(2018)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


Article

Clinical Safety of Selected Ayurvedic Formulations in Rheumatoid Arthritis

By: AK Jain, Rajesh Kumari, Narayanam Srikanth, Shruti Khanduri, Babita Yadav, Pradeep Dua, Rakesh Rana, Richa Singhal, Pitta Srinivas, Sunita , VC Deep, Bikratan Das, Sangeeta Sangvikar, Shashi Ghosh, GK Swami, T Maheswar, Saiprasad, Alok Srivastav, DS Sahu, Tapasi Borah, MM Rao, Renu Makhija, VB Kumawat, KK Singh, SK Mehar, Dinesh Baruah

Volume:1, issue:2(2017)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


Article

Clinical Evaluation of Yogaraj Guggulu, Gandharvahasta Taila, and Dhanwantara Taila in the Management of Osteoarthritis Knees

By: P Radhakrishna, Narayanam Srikanth, Shruti Khanduri, Bhagwan Sahai Sharma, Sarada Ota, Richa Singhal, VC Deep, Dinesh Baruah, Bharti Gupta, Tapashi Borah, Deepa Makhija

Volume:2, issue:4

Journal of Research in Ayurvedic Sciences10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved