Customize your search

Content Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Journal

Eastern Journal of Psychiatry

By: Rajesh Kumar, Gautam Saha, Sujit Sarkhel, Sujit Sarkhel, Shahul Ameen, TSS Rao, Nishant Goyal, Sourav Khanra, Umesh S, Aniruddha Mukherjee, Kaustav Chakraborty, Vijay Gogoi, Pranab Kumar Mahapatra, Arnab Bhattacharya, Niska Sinha, Velprashanth Venkatesan, Chandramouli Roy, Kamlesh Kumar Sahu, Ajay Kumar Bakhla, Dharani. R, Dhanvi Mesvani, Naren P Rao, Sukanto Sarkar, Samir Kumar Praharaj, Madhumita Bhattacharyya, Vidya KL, Shobit Garg, Suhas Ganesh, Imon Paul, Narendra Kumar Singh, Swarnali Bose, Roshan V Khanande, Hariom Pachori, O P Singh, O P Singh, Vinay Kumar, Vinay Kumar, N N Raju, S Haque Nizamie, Rajesh Sagar, Ganesan Venkatasubramanian, Neena Sawant, Sandeep Grover, Naresh Nebhinani, Debashish Konar, P K Singh, Sanjiba Dutta, R K Lenin Singh, Amrit Pattojoshi, Deepak Dsouza, Baxi Sinha, Vinay Lakra, Soumya Basu, K Jagadheesan, Pushpal Desarkar, Brenden Kelly, Sayeed Akhtar, Vinod Kumar Sinha, Kangkan Pathak, Anil Kumar, Vinay Kumar, Jayanta Das, Arabinda Brahma, Abir Mukherjee, D. Ram, R K Lenin Singh, Arvind Nongpiur, Dipayan Sarkar, Ranjan Bhattacharya, Roshan V Khanande, Suvendu Mishra, Satish Rasaily, Varun S Mehta, Anweshak Das, J P Rusell Ravan, Rekha Mahey, Ranjan Bhattacharya


Journal

Indian Journal of Private Psychiatry

By: Sujit Sarkhel, Shahul Ameen, Mahesh Gowda, Sandeep Grover, Kamlesh Kumar Sahu, Nitesh Barthwal, Aruna Yadiyal, Samir Kumar Praharaj, Ashwin Mohan, Guru S Gowda, Rajshekhar Bipeta, Prosenjit Ghosh, P T Sivakumar, Harish T, Gauri Choudhary, Deepti Bhat , Supriya Agarwal , Subrata KS , Darpan Kaur , Nishant Goyal , Sanjay Munda , N Dinesh , Adarsh Tripathi , Alka Subramaniam , Shiv Gautam , K Chandrasekhar , RK Mahendru , Tophan Pati , Shrikant Srivastava , Abir Mukherjee , Shashi Rai , MS Reddy , Ajit Kumar Avasthi , E Mohandas , Indira Sharma , Dinesh Narayanan , G Prasad Rao , Suresh Kumar , Suresh Kumar , TSS Rao , Indla Rama Subba Reddy , Santosh Kumar Chaturvedi , Nilesh Shah , Venugopal Jhanwar , Sarvesh Chandra , Rajesh Nagpal , Neena Bohra , Sunil Mittal , Amarnath Mallik , Shanti Nambi , Prabhat Sitholay , Ajoy Kohli , Vivek Kirpekar , VK Razdan , Avinash De Sousa , KG Thanvi , RK Lenin Singh , Amrit Pattojoshi , Ruksheda Nazli Syeda , Vijoy K Varma , Kishore Chandiramani , Mangesh Marudkar , George Christodoulou , Mrigendra Das , Harischandra Gambheera , Pedro Ruiz , Sekhar Saxena , Vikram Patel , Rajiv Tandon , J Sreenivasaraghavan , Juan E Mezzich , Levent Kuey , K Mahendra , Mario Maj , Mohan K Issac , Niraj Ahuja , Vinesh Gupta , Basant Pradhan , Afzal Javed , Gin Malhi , Anand Pandurangi , Michaela Amering , Dinesh Bhugra , Helen Herrman , Driss Moussaoui , Norman Sartorius , Russell D’Souza , Ipsit Vahia , Dilip Jeste , Amresh Shrivastava

10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved