Chapter

Section-11 Endoscopy

By: Foram Vora, Subash Mallya, Damodar Rao, Abhishek Chandavarkar, Rajendra Sankpal, Soumil Trivedi, Rohan Krishnakumar, Pragnesh Shah, Sunita Tandulwadkar, Seema Singhal, Prakash Trivedi, Alka Kriplani
(2022)

Edition : 1/e

FOGSI’s Postgraduate Obstetrics: A Textbook (Volume 2)


Chapter

Section-14 Gynaecological Oncology

By: Manjulata Verma, Suchita Dabhadkar, Sabina Hasan Ali Moman, Nikhil Parwate, SP Somashekhar, Richa Deshmukh, Prathamesh Kane, Dinesh Wade, Bindiya Gupta, Niranjan Chavan, Saritha Shamsunder, SK Giri, BL Nayak, Uma Singh, Neerja Bhatla, Seema Singhal, Harshad Parasnis, Umesh Mahantshetty, Shalini Rajaram
(2022)

Edition : 1/e

FOGSI’s Postgraduate Obstetrics: A Textbook (Volume 2)


Chapter

Chapter-10 Robotics in Gynaecology

By: Alka Kriplani,Seema Singhal
(2019)

Edition : 1/e

Dasgupta’s Recent Advances in Obstetrics and Gynaecology10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved