Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Chapter

Chapter-03.01 Fever: Pathogenesis and Treatment

By: Vikram Bhaskar, Piyush Gupta
(2023)

Edition : 3/e

IAP Textbook of Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Chapter-01 What is Research and Why to do it?

By: Reena Gulati, Piyush Gupta
(2023)

Edition : 1/e

IAP Textbook of Research Methodology


Chapter

Section-28 Fever

By: Bhavna Dhingra, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-51 Community Pediatrics

By: Shyambhavee Behera, Nidhi Bedi, Amir Maroof Khan, Dhulika Dhingra, Piyush Gupta, Dheeraj Shah, AK Patwari
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-20 Development and Developmental Delay

By: Zainab Farooqui, Dipti Kapoor, Sharmila Banerjee Mukherjee, Neelam Vaid, Suja Koshy, Mona P Gajre, Sudha Chaudhari, Ujjwal Nene, Satnam Kaur, Madhuri Kulkarni, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-27 Basic Concepts

By: Chabungbam Smilie, VG Ramachandran, Shilpa Khanna Arora, Anuradha De, Jaydeep Choudhury, Pooja Dewan, Sankar Sengupta, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-41 Disorders of the Kidney and Urinary Tract

By: Girish C Bhatt, Priyanka Khandelwal, Rupesh Raina, Amarjeet Mehta, Shina Menon, Rajiv Sinha, Ashima Gulati, Sushmita Banerjee, Sidharth Kumar Sethi, Kamran Afzal, Jyoti Sharma, Indira Agarwal, Susan Uthup, Anil Vasudevan, Mukta Mantan, Aditi Sinha, Arvind Bagga, Manisha Sahay, Piyush Gupta, Shilpa Sharma
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-50 Vulnerable Children

By: Utkarsh Bansal, Swati Ghate, Samir H Dalwai, Sanjay Chaturvedi, Pranab Chatterjee, Kiran Aggarwal, Swati Y Bhave, Piyush Gupta, Dheeraj Shah
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-21 Behavior and Learning

By: Sneh Kapoor, Rajeev Ranjan, Rohit Verma, Rajni Khajuria, Prathibha Karanth, Suresh Kotagal, Rajalakshmi Iyer, Ruchi Mishra, Sumaira Khalil, Rahul Jain, Rajesh Sagar, Praveen Suman, Monica Juneja, Manju Mehta, Koushik Sinha Deb, Devendra Mishra, Piyush Gupta, Chitra Sankar, Nandini Mundkur
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Manvi Singh, Kayur Mehta, Chabungbam Smilie, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, VG Ramachandran, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Anita Shet, Pramod Sharma, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved