Journal

International Journal of Gynecological Endoscopy

By: Nutan Jain, Liselotte Mettler, Ibrahim Alkatout, Meenu Agarwal, Parul Kotdawala, Rajendra Sankpal, Alexander Popov, Alberto Vazquez, Roberto Tozzi, Giuseppe Bigatti, Ertan Kubilay, Rupinder Ruprai, Rainer Kimmig, Mauricio Simoes Abrao, Thomas L Lyons, Rafael F Valle, Peter Maher, Alan Lam, Wael Sammur, Charles Edward Miller, Ceana H Nezhat, kiyohiko Yamada, Marcelo Kolam, Hugo Christian Verhoeven, Rudy Leon De Vilde, Neeraj Kohli, Atul Singh


Journal

International Journal of Infertility & Fetal Medicine

By: Ashok Agarwal, Pratap Kumar, Deepika Deka, Nutan Jain, Christopher Chen, Mala Arora, Sonal Panchal, Bryan Woodward, Manish Banker, Mandeep Singh, Kamini A. Rao, Deepika K., Gamal Serour, Henry Sathananthan, Kypros Nicolaides, Peter R. Brinsden, P. C. Wong, Joseph Schenker, Ajit Virkud, Korula George, Pratima Radhakrishnan, Preiti Venkatesh, Alex Verghese, Jatin Shah, RS Sharma, S. Suresh, J. B. Sharma, Natachandra Chimote, Gautam Allahabadia, S. S. Vasan, Mridhubhashni Govindrajan, Mir Jaffar, Shalini Gainder, Atul Singh, Harpreet Kaur, Neena Malhotra, Vatsala Dadwal, Shweta Mittal, Shubha Rao Phadke, Sanjeeva Reddy, Vanita Suri, Ratna Puri, Varsha Samson Roy, Ruma Satwik, Sankalp Singh, Richard Kirubakaran, Revathi Rajan, Gautham Pranesh, Neelanjana Mukhopadhyay, Sapna Ahuja, Asim Kurjak, Arunima Halder, Vyshnavi Rao


Journal

World Journal of Laparoscopic Surgery

By: Nutan Jain, R K  Mishra, Jiri PJ Fronek , Ray Green, A Khalaj, Govardhana Rao Yannam, B Hooshmand, F Gokhan Goynume, Ashish Kumar Chawdhary , Ghulam Hazrat, Awad Aljuaid, Nita Zaji, Rehana Ishaque, Hashmi Hajrasi, Ali Amanian, Maher Saleh Al Abbadi, Mark Erian, Rakesh Sinha, Premkumar Balachandran, TS Balashanmugam, J S Chowhan, Rikki Singhal, Rajkumar Palaniappan, Sajal Kumar, Shailesh Kumar, Rekha Thakur, RC Jain, Vinita Singh, Seema Sharma, Rajeev Kumar, Rajesh C Shah, Akash Mishra, Salomon Corral Macias


Book

Laparoscopic Surgery in Infertility and Gynecology

By: Nutan Jain
(2011)

Edition : 1/e10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved