Chapter

Section-03 Fetal Evaluation

By: Mansi Medhekar, Nitin Agrawal, Manisha Madhai Beck, Smriti Agrawal, Shilpa Agrawal, Chinmayee Ratha, Parth Shah, Jayprakash Shah, Pooja Lodha, Rahul Gupta, Hemant Deshpande, Pragya Mishra Choudhary, Neharika Malhotra, Mandakini Pradhan, Purnima Satoskar, Vinita Das, Shailesh Kore, PK Shah, Jaideep Malhotra, Narendra Malhotra
(2022)

Edition : 1/e

FOGSI’s Postgraduate Obstetrics: A Textbook (Volume 1)


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved