Chapter

Chapter-20 Inherited Thrombophilias

By: Neena Malhotra
(2007)

Edition : 2/e

Recurrent Pregnancy Loss


Chapter

Chapter-69 Contraception

By: Neena Malhotra
(2004)

Edition : 1/e

Essentials of Surgery


Chapter

Chapter-05 Gynaecological Problems in Geriatric Women

By: Neena Malhotra, Maya SoodKhanna, Anita Sabherwal
(2003)

Edition : 1/e

Clinical Practice of Common Geriatric Problems in Women


Journal

International Journal of Infertility & Fetal Medicine

By: Ashok Agarwal, Pratap Kumar, Deepika Deka, Nutan Jain, Christopher Chen, Mala Arora, Sonal Panchal, Bryan Woodward, Manish Banker, Mandeep Singh, Kamini A. Rao, Deepika K., Gamal Serour, Henry Sathananthan, Kypros Nicolaides, Peter R. Brinsden, P. C. Wong, Joseph Schenker, Ajit Virkud, Korula George, Pratima Radhakrishnan, Preiti Venkatesh, Alex Verghese, Jatin Shah, RS Sharma, S. Suresh, J. B. Sharma, Natachandra Chimote, Gautam Allahabadia, S. S. Vasan, Mridhubhashni Govindrajan, Mir Jaffar, Shalini Gainder, Harpreet Kaur, Neena Malhotra, Vatsala Dadwal, Shweta Mittal, Shubha Rao Phadke, Sanjeeva Reddy, Vanita Suri, Ratna Puri, Varsha Samson Roy, Ruma Satwik, Sankalp Singh, Richard Kirubakaran, Revathi Rajan, Gautham Pranesh, Neelanjana Mukhopadhyay, Sapna Ahuja, Asim Kurjak, Vyshnavi Rao, SR Raajam Murali, Gautam Upadhyay


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved