Chapter

Chapter-06.12 Rotavirus

By: Monjori Mitra
(2023)

Edition : 3/e

IAP Textbook of Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Manvi Singh, Kayur Mehta, Chabungbam Smilie, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, VG Ramachandran, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Anita Shet, Pramod Sharma, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-07 Children with Pyrexia and Unilateral Pleural Effusion

By: Rohit Bannerji, Mallar Mukherjee, Monjori Mitra
(2021)

Edition : 1/e

Case-based Reviews in Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Chapter-43 Cholera Vaccines

By: Monjori Mitra
(2020)

Edition : 2/e

IAP Textbook of VaccinesChapter

Chapter-05 Common Viral Infections

By: Rajniti Prasad,Swati Y Bhave,Monjori Mitra,AK Dutta,Narendra Rathi,Malathi Sathiyasekaran,Lalitha Kailas,P Ramachandran,M Govindaraj,Ira Shah,Digant D Shastri,Abhay K Shah,Ashok Rai,Niranjan Mohanty,Anil K Prasad,Ashok Kapse,Parang Mehta
(2019)

Edition : 2/e

Textbook of Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Sivamurukan Palanisamy, Abhishek Jain, Sriram Krishnamurthy, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, Subhasish Bhattacharyya, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Pramod Sharma, P Ramachandran, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Section-23 Immunization

By: Vimlesh Soni, Nabaneeta Dash, Mohammad Imran Khan, Manish Jain, Karan Singh Sagar, Aashima Dabas, VG Ramachandran, Sanjay Verma, Sushant Sahastrabuddhe, Gagandeep Kang, Anuradha Bose, Satish V Pandya, Chandrakant Lahariya, Vipin M Vashishtha, Ajay Kalra, Monjori Mitra, Sangeeta Sharma, AK Patwari, Rakesh Kumar
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Chapter-26 Immunization in Childhood

By: Monjori Mitra
(2017)

Edition : 1/e

Algorithms in Pediatrics


Chapter

Chapter-02 General Guidelines for Vaccination

By: Monjori Mitra, Nupur Ganguly, Abhay KShah
(2016)

Edition : 2/e

Immunization in Clinical Practice


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved