Journal

World Journal of Anemia

By: Basab Mukherjee, PC Mahapatra, Dr Jaideep Malhotra, Dr Jaideep Malhotra, Sunita Tandulwadkar, Narendra Malhotra, Narendra Malhotra, Alka Kriplani, Ajay Valia, Rishma Pai, Mukesh Gupta, Vineet Mishra, Parikshit Tank, Sanjay Kalra, Sanjay Kalra, Rakesh Sahay, Hema Divakar, Siddharth Singh, Bharati Dhorepatil, JB Sharma, Rishi Jain, Ruchika Garg, Neharika Bora, Hrishikesh Pai, MB Agarwal, Shashank Joshi, Banshi Saboo, Jaydeep Tank, Mangesh Tiwaskar, Nandita Palshetkar, Nandita Palshetkar, Ashish Mukhopadhyay, Jayam Kannan, Madhuri Patel, Mahesh Gupta, PM Gopinath, Phagun Shah, Rajendra Singh Pardeshi, Ramani Devi , Richa Saxena , Sadhna Gupta , Shakuntala , Shantha Kumari , Suvarna Khadilkar, Suyajna Joshi, Vidya Pancholia, Veerendra Kumar, Abhay Bhave, Krishna Kumar, Pritish Junagade, Manas Baruah, Rajesh Khadgwal, Unni Krishnan, Agam Vora, Ketan Mehta, Navneet Agarwal, Shilpa Joshi


Book

Handbook of Recurrent Pregnancy Loss

By: Hrishikesh D Pai, Rohan Palshetkar, Nandita Palshetkar, Jayam Kannan, Charmila Ayyavoo
(2020)

Edition : 1/eChapter

Chapter-40 Pelvic Organ Prolapse

By: CN Purandare, Madhuri APatel, Nikhil Purandare, Jayam Kannan, Manjusha Yetalkar
(2015)

Edition : 2/e

Practical Cases in Obstetrics & GynecologyChapter

Chapter-20 Anemia in Adolescents

By: Jayam Kannan, Malathi GPrasad
(2011)

Edition : 1/e

Recent Advances in Adolescent HealthChapter

Chapter-17 Tender Loving Care

By: P Prashitha, Jayam Kannan
(2020)

Edition : 1/e

Handbook of Recurrent Pregnancy Loss10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved