Chapter

Section-14 Gynaecological Oncology

By: Manjulata Verma, Suchita Dabhadkar, Sabina Hasan Ali Moman, Nikhil Parwate, SP Somashekhar, Richa Deshmukh, Prathamesh Kane, Dinesh Wade, Bindiya Gupta, Niranjan Chavan, Saritha Shamsunder, SK Giri, BL Nayak, Uma Singh, Neerja Bhatla, Seema Singhal, Harshad Parasnis, Umesh Mahantshetty, Shalini Rajaram
(2022)

Edition : 1/e

FOGSI’s Postgraduate Obstetrics: A Textbook (Volume 2)
Chapter

Chapter-41 Uterus

By: Harshad Parasnis, Rajyashri Sharma, DK Tank, Zehra Mohsin
(2014)

Edition : 2/e

Operative Obstetrics & Gynecology


Chapter

Chapter-39 Documentation

By: Harshad Parasnis, Dilip Walke, Sanjeev Khurd
(2008)

Edition : 2/e

Medicolegal Aspects in Obstetrics and Gynecology10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved